Безпека проекту парку пригод

Безпека відвідувачів мотузкового парку є головним критерієм роботи парку пригод «Seiklar». Цей проект створений компанією ARAVIS AVENTURE SARL під керівництвом П'єра Гай Перре (інструктора по гірському альпінізму). Aravis Aventure володіє ліцензією на будівництво парків пригод («parcours acrobatique en hauteur»). Реєстраційний номер в Трудовому Департаменті: категорія: m 740111701 85, серійний номер: 432305845 00013АРЕ код: 927С.

Безпека конструкції мотузкового парку пригод

Всі атракціони Мотузкового парку пригод «Seiklar» виготовлені з сертифікованих комплектуючих, які відповідають європейським стандартам безпеки і нормам AFNOR XP S52-902-1 і XP S52-902-2, які були прийняті в Європі в 2008-му році. При проектуванні конструкції мотузкових атракціонів парку пригод закладений запас міцності, що витримує навантаження і багаторазово перевищує стандартні навантаження при повсякденному використанні парку. Платформи канатного парку витримують до 5 тон навантаження. Для гарантування безпеки відвідувачів мотузкового парку інструкторами проводиться щоденний огляд страхувального спорядження, атракціонів і мотузкових маршрутів перед відкриттям парку пригод. У разі появи будь-яких ушкоджень, необхідні елементи мотузкового парку пригод відразу ремонтуються або замінюються.

Безпека мотузкових маршрутів

Протягом усього часу, перебуваючи на канатній стежці, відвідувач пристебнутий до троса, який називається «лінія життя». Цей трос протягнений по всьому мотузковому маршруту і закріплений 4-ма зажимами на кожному кінці. Діаметр використовуваного кабелю - 12мм, складається з 19 оцинкованих ниток, скручених в 7 скруток (підтверджений офіційною французькою контролюючою організацією). Безпека проходження відвідувачів на канатних маршрутах парку пригод контролюється досвідченими інструкторами. Усі відвідувачі мотузкового парку пригод спочатку проходять чіткий обов'язковий інструктаж з техніки безпеки при проходженні канатних маршрутів. Інструктор розповідає, як себе вести на території парку пригод, проходити складні ділянки мотузкових трас, пояснює правила того чи іншого атракціону.

Безпека спорядження

Використання страхувального спорядження від провідних світових виробників – це єдиний спосіб 100% безпеки відвідувачів парку пригод при зриві на канатному маршруті. Ми надаємо перевагу сертифікованому спорядженню фірми Petzl (Франція), виготовленому відповідно до європейських стандартів безпеки, що витримує до 2 тонн. Всі відвідувачі екіпіруються в спеціальні альпіністські системи, які карабінами кріпляться до страховки, отримують захисні рукавички, щоб уникнути мозолів, і після інструктажу з техніки безпеки, під керівництвом інструктора, відправляються захоплюючими маршрутами пригод мотузкового парку. Безпека відвідувачів парку пригод є основним пріоритетом, тому карабін або ролик повинен бути завжди зафіксований на сталевий трос. Всі мотузкові траси знаходяться під наглядом досвідчених інструкторів. У випадку втрати рівноваги чи зриву з канату на мотузковому маршруті відвідувач не впаде, а повисне на страхувальному спорядженні, зможе самостійно підтягнутися і продовжити рух по канатній трасі. На території мотузкового парку пригод завжди присутній інструктор, який стежить за просуванням учасників і надає допомогу у разі ускладнень при проходженні тої чи іншої перешкоди, і у разі потреби допоможе безпечно покинути мотузковий атракціон.

ОФЕРТА ТОВ «МОЛОДИЙ ЛІС» ЩОДО УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ КОМПЛЕКСОМ СПОРТИВНО-ІГРОВИХ РОЗВАГ МОТУЗКОВИЙ ПАРК ПРИГОД «SAIKLAR» НА ТЕРИТОРІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ «ПАРТИЗАНСЬКОЇ СЛАВИ» В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА

Відповідно до мети цієї оферти наведені нижче терміни використовуються в таких значеннях: Оферта (пропозиція укласти Договір) - цей документ, розміщений на інформаційних стендах кас Мотузкового парку пригод «SAIKLAR» та/або в мережі Інтернет за адресою: www.seiklar.com.ua Акцепт оферти - повне і беззастережне прийняття Замовником (Клієнтом, Відвідувачем) викладених в Оферті умов шляхом 100% попередньої оплати вартості послуг Виконавця, у відношенні яких укладається Договір. Замовник (Відвідувач) - особа, яка здійснила Акцепт Оферти і є споживачем послуг Виконавця по укладеному Договору, а також інші особи (діти, неповнолітні особи), що є споживачами послуг Виконавця за укладеним Договором, яких супроводжує Замовник. Виконавець - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МОЛОДИЙ ЛІС» (код ЄДРПОУ: 35912200, Юридична адреса: 03028, м. Київ, проспект Науки, буд.30). Договір - договір між Замовником та Виконавцем про надання послуг Мотузковим парком пригод «SAIKLAR», який укладається шляхом прийняття (акцепту) Замовником даної пропозиції укласти Договір (оферти). Мотузковий парк пригод «SAIKLAR» (далі – Мотузковий парк /Комплекс/) - територія, траси (стежки, курси) і споруди Мотузкового парку, розташовані на території регіонального ландшафтного парку «ПАРТИЗАНСЬКОЇ СЛАВИ» в Дарницькому районі міста Києва.

Пропускний білет (Квиток) - документ на право відвідування Мотузкового парку протягом обмеженого Правилами відвідування Мотузкового парку терміну. Правила відвідування Мотузкового парку - затверджені Виконавцем обов'язкові правила надання послуг Мотузкового парку, що є невід'ємною частиною Оферти, розміщені на інформаційних стендах кас Мотузкового парку та/або в мережі Інтернет за адресою: www.seiklar.com.ua, які розповсюджуються на всіх без виключення громадян (замовників, відвідувачів, клієнтів, споживачів) що користуються послугами Мотузкового парку, а також на осіб, які знаходяться на території Мотузкового парку.

1.1. Предметом цієї Оферти є надання Замовнику послуг, пов'язаних з наданням права відвідування Мотузкового парку (далі – Послуги) відповідно до Правил відвідування Мотузкового парку.

1.2. Замовник зобов'язується приймати і оплачувати послуги відповідно до умов Оферти.

1.3. Замовник після закінчення користування послугами зобов'язується повернути Виконавцю страхувальне обладнання, що видається в кількості, що відповідає кількості супроводжуючих осіб + 1 (для Замовника) після оплати вартості послуг. У разі пошкодження або втрати страхувального обладнання, Замовник відшкодовує Виконавцю вартість заподіяної шкоди згідно прейскуранта цін на відшкодування збитку, що діє у Виконавця.

1.4. Обов'язковою умовою надання послуг відповідно до Оферти є дотримання Замовником і супроводжуючими Замовником особами Правил відвідування Мотузкового парка, Правил техніки безпеки, Умов користування Мотузковим парком, а також проходження Замовником і супроводжуваними Замовником особами попереднього усного інструктажу по техніці безпеки з метою одержання базових навиків техніки безпечного проходження маршрутів (стежок) Мотузкового парку та з метою доведення необхідної і достовірної інформації про потенційно небезпечні і шкідливі властивості послуг, здатні надалі, несприятливо впливати на здоров'я Замовника. Проходження маршрутів Мотузкового парку неповнолітніми особами у віці до 18 років здійснюється тільки в супроводженні дорослої особи, що супроводжує дитину (батька, матері, іншого законного представника або іншої дорослої особи супроводжуючої дитину на території Мотузкового парку), яка несе повну відповідальність за наслідки відвідування дитиною Мотузкового парку. Допуск в стартову зону Мотузкового парку супроводжуючої особи здійснюється по оплаченому пропускного квитку. Супроводжуючі дитину батьки (батько, мати, інший законний представник або інша доросла особа супроводжуюча дитину на території Мотузкового парку) самостійно визначає фізичні можливості дитини по користуванню послугами Мотузкового парку і несе повну відповідальність за правомірність доступу дитини до користування послугами парку , за наслідки користування такою дитиною послугами парку і за дотримання дитиною всіх вимог, Правил , інструкцій, вказівок інструкторів. Супроводжуючі дитину батьки (батько, мати, інший законний представник або інша доросла особа супроводжуюча дитину на території Мотузкового парку) зобов'язані роз'яснити дитині всі Правила та Умови, надавати по можливості необхідну допомогу дитині при проходженні маршрутів (стежик), візуально контролювати підйом/спуск та переміщення дитини по маршруту (стежці), в т.ч. слідуючи з дитиною по маршруту (стежці), повсякчас надаючи допомогу дитині при слідуванні маршрутом, і негайно надати дитині допомогу при зависанні (падінні) дитини на маршруті, при скруті в користуванні або неможливості користування дитиною страхувальним спорядженням – негайно припинити користуватися послугою (зійти з маршруту), користуючись рекомендаціями і вказівками інструктора.

1.5. Вартість послуг Виконавця визначається відповідно до цін Виконавця, зазначеними на інформаційному стенді кас Мотузкового парку відповідно до діючого прейскуранта цін Виконавця. Оплата послуг Виконавця проводиться в гривнях в порядку попередньої оплати, шляхом внесення готівкових грошових коштів в касу Виконавця. При наявності технічної можливості допускається оплата послуг в безготівковому порядку з використанням пластикових карт, про наявність такої можливості і про умови оплати з використанням пластикових карт Замовник може уточнити безпосередньо на касі до оплати послуг.

1.6. Виконавець залишає за собою право вносити зміни в умови Оферти або відкликати Оферту в будь-який момент на свій розсуд.

1.7. Виконавець надає Замовнику послуги тільки при здійсненні Акцепту Оферти відповідно до умов цієї Оферти, в обсязі, що відповідає сумі оплаченого Замовником розміру послуг. Оплачені Замовником послуги дійсні протягом поточного дня оплати послуг (в межах часу роботи Мотузкового парку) та на інший день та/або інший час не переносяться.

1.8. Не вступаючи в суперечність з умовами Оферти, Замовник і Виконавець має право в будь-який час оформити окремий Договір про надання послуг в формі двостороннього письмового документа.

1.9. Сторони дійшли згоди про те, що факт надання Замовнику пропускного квитка в Мотузковий парк і використання (активація) пропускного квитка Замовником є підтвердженням надання послуги по цього Договору.

1.10. Невід'ємною частиною цієї Оферти є Правила відвідування Мотузкового парку, регламентуючі правила надання послуг Парку, правила і умови ефективного і безпечного використання Замовником послуг Парку, містять повну і достовірну інформацію про послуги і інші умови надання послуг Парком.

ПРАВИЛА ВІДВІДУВАННЯ КОМПЛЕКСУ СПОРТИВНО-ІГРОВИХ РОЗВАГ МОТУЗКОВИЙ ПАРК ПРИГОД «SAIKLAR» НА ТЕРИТОРІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ «ПАРТИЗАНСЬКОЇ СЛАВИ» В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА

1. Право відвідування Комплексу спортивно-ігрових розваг «Мотузковий парк пригод «SAIKLAR» (надалі Комплексу) надається тільки після придбання вхідного квитка. Вхідний квиток купується тільки в день відвідування Комплексу.

2. Перед придбанням вхідного квитка Відвідувачі зобов’язані ознайомитися з даними правилами відвідування Комплексу.

3. Придбання вхідного квитка є підтвердженням того, що Відвідувач ознайомлений з даними правилами і повністю з ними згоден.

4. Кожний Відвідувач придбавши вхідний квиток на Комплекс зобов'язується дотримуватись цих правил, техніки безпеки, а також підтримувати порядок і чистоту на території Комплексу.

5. Для відвідування Комплексу Відвідувачі повинні бути не менше 120 см. зросту, вагою не більше 120 кг. (не враховуючи дитячу стежку «Baby» – з 2,5 років).

6. Відвідувачі молодше 18 років допускаються до проходження Комплексу тільки під відповідальність батьків або супроводжуючих їх повнолітніх осіб.

7. Повнолітні особи, що супроводжують неповнолітніх осіб повинні знаходиться на мотузковій стежці Комплексу разом з ними (причому одна повнолітня особа може супроводжувати не більше 2-х неповнолітніх), та зобов’язуються стежити за тим, щоб неповнолітні особи належним чином виконували всі вимоги безпеки, умови та інструкції працівників Комплексу.

8. До відвідування Комплексу Відвідувач повинен переконатися в тому, що обраний мотузковий курс відповідає його фізичним можливостям, стану здоров’я й умінням.

9. Початком відвідування Комплексу вважається момент вдягання спеціальної страхувальної системи.

10. Закінченням відвідування Комплексу вважається момент повернення спеціальної страхувальної системи співробітнику Комплексу.

11. Проходження Комплексу можливо тільки в спеціальній страхувальній системі.

12. Проходження Комплексу без спеціальної страхувальної системи, яка повинна бути закріплена до лінії страхування, заборонено і є небезпечним для життя і здоров’я.

13. Передача спеціальної страхувальної системи іншій особі заборонена, і при закінченні проходження Комплексу спеціальну страхувальну систему слід негайно повернути співробітнику Комплексу в місці вдягання (знімання) спорядження.

14. Відвідувач зобов’язаний користуватися мотузковими стежками Комплексу і захисним спорядженням дбайливо, не ламати його і не пошкоджувати іншим чином.

15. У разі втрати або пошкодження майна Комплексу і (або) спеціальної страхувальної системи в результаті недбалих або навмисних дій Відвідувача, він зобов’язаний відшкодувати завдані збитки у строк, встановлений адміністрацією комплексу, а також нести відповідальність за інші допущені ним порушення, відповідно до чинного законодавства

16. Проходження мотузкових курсів Комплексу з інструктором здійснюється при оплаті відповідної послуги.

17. Відвідувача повідомлено про те, що при замовленні працівника Комплексу-Інструктора для проходження мотузкових курсів разом з Відвідувачем, Інструктору відводиться лише направляюча роль, тому і у вказаному випадку відвідування мотузкових курсів Комплексу відбувається під відповідальність Відвідувача, в тому числі і у вказаному випадку, повнолітня особа зобов’язується забезпечити безпеку неповнолітніх осіб, що знаходяться з нею, при проходженні мотузкових курсів Комплексу.

18. У разі відмови Відвідувача від повного проходження мотузкових стежок обраного курсу Комплексу після початку її проходження, оплата не повертається.

19. Відвідувач може приступати до проходження мотузкових курсів тільки після отримання детальних інструкцій з техніки безпеки та захисного спорядження для безпечного користування мотузковими стежками Комплексу і тільки після команди інструктора.

20. Під час проходження мотузкових курсів Відвідувач зобов’язаний точно виконувати розпорядження інструктора та дотримуватися всіх вимог безпеки, а також покажчиків і знаків, що знаходяться на мотузкових стежках.

21. Відвідувача повідомлено про те, що користування Комплексом може бути небезпечним для життя і здоров’я Відвідувача.

22. Відвідування комплексу відбувається під відповідальність Відвідувача, і адміністрація Комплексу не несе відповідальності за можливий заподіяний Відвідувачу збиток (у тому числі збиток здоров’ю та майну), якщо спричинення збитку обумовлене недотриманням Відвідувачем вимог безпеки, і (або) Правил відвідування та техніки безпеки, і (або) недбалістю Відвідувача при відвідуванні Комплексу.

23. Співробітники Комплексу мають право негайно відкликати Відвідувача з мотузкової стежки, якщо Відвідувач порушує вимоги безпеки і (або) Правила відвідування, техніки безпеки, не виконує розпоряджень працівників Комплексу, або якщо відвідування Комплексу, на думку працівників Комплексу, стало небезпечним (у разі зміни погодних умов).

24. Відвідувач також повинен негайно покинути мотузкові стежки Комплексу у випадку погіршення свого самопочуття.

25. Відвідувач усвідомлює, що відвідування Комплексу може заподіяти пошкодження одягу й наявних у нього предметів. Адміністрація Комплексу не несе відповідальності за пропажу, пошкодження або знищення одягу і інших речей Відвідувача залишених без нагляду.

26. Адміністрація Комплексу залишає за собою право на припинення роботи Комплексу в будь-який час з об’єктивних причин (погодні умови), а також при виникненні форс-мажорних обставин.

27. Під час дощу, грози та (або) вітру більш 15 м/с Комплекс закривається, відвідувачі зобов’язані достроково покинути мотузкові стежки під керівництвом інструктора Комплексу.

28. Плата, внесена за відвідування Комплексом, повертається відвідувачу тільки у тому випадку, якщо користування комплексом не представлялося можливим за обставинами, залежними від Адміністрації комплексом. У випадках вказаних в п.п. 16; 21; 22; 25 Правил відвідування, сплачені Відвідувачем кошти не повертаються.

Проходження мотузкових курсів Комплексу

доступно всім бажаючим за винятком Відвідувачів:

- із серцево-судинними та неврологічними захворюваннями;

- із захворюваннями психічної або розумової сфери, так як це може бути небезпечним для них самих, так і для оточуючих;

- із захворюваннями хребта та опорно-рухового апарату;

- із будь-яким порушеннями здоров’я, які можуть загостритися під час користуванням Комплексом та вагітним жінкам;

- у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння, а також ті, що приймають препарати з гнітючою дією на центральну нервову систему;

- стан і (або) здібності яких, на думку співробітників Комплексу, не дозволяють безпечно пройти мотузкові стежки Комплексу;

- поведінка яких заважає відпочинку інших Відвідувачів Комплексу. Недотримання правил відвідування Комплексу або спроба перешкодити іншим Відвідувачам, є підставою для видалення Відвідувача с Комплексу. Крім того, Відвідувачам, що порушують дані правила, може бути відмовлено в праві повторного відвідування Комплексу.

Персонал Комплексу уповноважений вживати заходів проти Відвідувачів, що знаходяться в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння, в психічно-неврівноваженому стані, а також тим відвідувачам, які не реагують на зауваження персоналу і не дотримується даних правил.

При порушенні Відвідувачем правил і вимушеному видаленні його з Комплексу, відшкодування оплати не проводиться.

Обмеження при користуванні комплексом спортивно-ігрових розваг:

Діти до 18 років допускаються на Комплекс лише з дозволу батьків та (або) супроводжуючих осіб, які несуть відповідальність за безпеку неповнолітніх дітей. Одяг має бути зручним і не обмежувати руху.

Довге волосся повинно бути прибране (заплетене, заколоте тощо).

Не допускається перебувати на мотузкових стежках у взутті, що легко спадає з ноги (шльопанці, сандалі без ремінців тощо).

Не дозволяється брати з собою на мотузкові стежки гострі довгі та об’ємні предмети: (сумки, рюкзаки, парасольки тощо), а також тварин.

Не допускається користуватися Комплексом при несприятливих погодних умовах (гроза, туман, вітер більш 15 м/с і т.п.).

Забороняється:

Проходити мотузкові курси Комплексу без страхувальної системи.

Виходити за межі Комплексу у страхувальній системі, або виносити її за межі Комплексу.

Використовувати, вдягати, знімати, відстібувати, передавати кому-небудь, спеціальну страхувальну систему без згоди і вказівок Інструктора.

Самостійно, без участі Інструкторів регулювати, ремонтувати або переставляти елементи страхувальної системи.

Проходити мотузкові курси Комплексу у взутті з високим каблуком, в шльопанцях, не зашнурованому або незафіксованому на нозі взутті.

Проходити мотузкові курси комплексу в одязі, який може зачепитися за елементи.

Вживати алкогольні напої, смітити, курити і залишати недопалки, приносити і залишати скляний посуд.

Кидати будь-які предмети на землю з висоти, а також приймати їжу, напої, курити під час проходження мотузкових курсів Комплексу.

Приводити з собою і вигулювати на території Комплексу домашніх тварин.

Проходити мотузкові курси Комплексу відвідувачам у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння.

Розводити вогонь на території Комплексу.

Користуватися Комплексом не за призначенням.

Діти до 18 років допускаються на мотузкові курси Комплексу лише з дозволу батьків та (або) супроводжуючих осіб, які несуть відповідальність за безпеку неповнолітніх дітей.

Користуватися Комплексом Відвідувачам з серцево-судинними захворюваннями, особам з електрокардіостимуляторами, з нервовими розладами, з захворюваннями опорно-рухомого апарату, вагітним жінкам, відвідувачам з будь-якими порушеннями здоров’я, які можуть загостритися під час користування Комплексом.

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИКОМПЛЕКСУ СПОРТИВНО-ІГРОВИХ РОЗВАГ МОТУЗКОВИЙ ПАРК ПРИГОД «SAIKLAR» НА ТЕРИТОРІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ «ПАРТИЗАНСЬКОЇ СЛАВИ» В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА

Спеціальна страхувальна система - це система втримання від зриву Відвідувачів комплексу спортивно-ігрових розваг Мотузковий парк пригод «Seiklar» (надалі - Комплексу). Збої в роботі цієї системи неможливі й неприпустимі, оскільки саме від її надійності й безвідмовності залежить безпека. Страхувальна система працює з як мінімум п’ятикратним запасом по міцності й усі ланки страхувального ланцюга складаються із сертифікованих надійних елементів. Спеціальна страхувальна система складається з:

1. Карабін з автоматичною муфтою - це пристрій для приєднання будь-яких елементів спорядження один до одного.

Міцність карабіну не менше 2200 кг на розрив в повздовжньому напрямку та 600 кг в поперечному. На всіх етапах Відвідувачі повинні слідкувати за правильним використанням карабінів, а саме слідкувати щоб навантаження не прикладалось на защіпку (муфту) карабіну, Так, якщо навантаження припадає безпосередньо на муфту, то її розрив можливий при навантаженні всього 150-200 кг. Муфта легко відкривається простим рухом одного пальця, полегшує застосування на маршрутах Комплексу. Ергономічна форма карабіна - відмінно лягає в руку, забезпечує оптимальну роботу з карабіном. Велике розкриття (25 мм.) поліпшує застібання до тросів. Карабін розблокується просто й легко, що полегшує часте розкриття й закриття. Постійно необхідно приєднувати обидва вуси подвійної самостраховки на трос на маршруті.

2. Блок-ролик – технічний пристрій для роботи з металевим тросом, який зменшує втрати сили та енергії на тертя.

Пристрій застосовують як самостійний рухомий блок по металевому тросу. Блок має гарантовану міцність не менше 2200 кг. Подвійні блоки гарантовано витримують не менше 500 кг на кожний шків. Подвійний ролик з вбудованим карабіном, для тросової або мотузкової переправи. Просте навішення однією рукою, знижена ймовірність помилки навішення. Розташовані послідовно ролики гарантують стабільність руху й зменшують тертя. Запресовані шарикопідшипники забезпечують швидкість і ефективність незалежно від ваги користувача, температура навколишнього середовища або вологості. Карабін із широким розкриттям дозволяє без утруднень вставити трос великого діаметру. Карабін розблоковується одним пальцем, простим рухом. Ергономічна форма карабіна спеціально розроблена для зручного захоплення. Муфта проста у використанні- легко закриваються однією рукою. Подвійний ролик розблокується просто й легко, що полегшує часте розкриття й закриття

3. Обв’язка - легка й компактна страхувальна система для скай-альпінізму, походів по льодовиках, мультигонок.

Місце кріплення виконане із зносостійкого матеріалу Dyneema і розташоване вище поясного ременя. Ножні обхвати розроблені в такий спосіб, щоб не стискувати волі рухів. Простота надягання: ножні обхвати мають кольорове маркування, що полегшує надягання обв’язки. Пряжки DoubleBack легко затягаються одним рухом і не допускають неправильного застібання. Високий рівень комфорту за рахунок широких ножних обхватів і поясного ременя. Гнучка петля для навішення спорядження на поясному ремені. Обв’язка регулюється під будь-який розмір.

Вдягання і регулювання обв’язки:

Розплутайте свою страхувальну систему перед тим, як надягнете її. Затягніть поясний ремінь і закріпіть зайву стропу в еластичних фіксаторах. Страхувальна петля повинна розташовуватися по центру. Затягніть ножні петлі і закріпіть зайву стропу в еластичних фіксаторах. Страхувальна петля повинна розташовуватися по центру. Затягніть ножні петлі і закріпіть зайву стропу в фіксаторах для запобігання ослаблення пряжок. Обв’язка повинна бути добре підігнана та правильно відрегульована, щоб виключити небезпеку отримання травм у випадку зриву.

Загальні правила користування страхувальною системою:

Страхування перезастібуванням використовується для більшої частини запропонованих мотузкових завдань під час яких перезастібуванням карабінів з одного страхувального тросу на іншій проводиться страхування. Головне правило безпеки на мотузкових стежках - це завжди один з карабінів повинен бути застібнутий за страхувальний трос або металеве кільце із відповідною міткою! Це страховка вашого життя

Піднімаючись по сходам на драбині чи мотузковій драбині відразу закріплюйте перший карабін, а потім починайте підйом. Піднімаючись далі, закріплюйте другий карабін, і тільки після цього Ви можете зняти перший карабін, і перемістившись далі закріпити його за страхувальний трос. Таким чином закріплюючи карабіни по черзі по страхувальним тросах, Ви пересуваєтеся далі по стежці. Не можна допустити того, щоб карабіни були не закріплені та звисали на мотузках чи тримати в руках - це небезпечно для Вашого життя! Друге з найважливіших правил те, що на сходах, сітці або ігровій дистанції може перебувати тільки один відвідувач. На кожній мотузковій стежці на деревах розташовані платформи, на яких може перебувати одночасно не більше двох Відвідувачів.

Перед початком спуску (переправи) - треба запам’ятати два правила безпеки: при прикріпленому блок-ролику до страхувального тросу ніколи не ставте руки на страхувальний трос, ролик, у середину кільця ролика або карабінів;

не можна починати спуск, поки попередня людина не з’їхала до кінця й не вийшла за обгороджену територію спуску.

Перед спуском, присядете на впочіпки, відчуєте, що спорядження Вас тримає, і плавно відштовхується від платформи у бік спуска (без різних поштовхів). Для вашої впевненості, Ви можете триматися обома руками за мотузки карабінів. Також Ви можете відпустити руки й спускатися у вільному спуску.

Дві перших стежки закінчуються дерев’яними похилими помостами. Коли Ви будете на помості, необхідно по черзі зняти карабіни з ролика, закріпивши їх на страхувальному поясі- обв’язці, після цього зняти ролик і закріпити також на страхувальному поясі. Потім необхідно спуститися з дерев’яного похилого помосту й прослідувати на наступну стежку по вказівних табличках.

При спуску в сітку (третя, четверта, п’ята, шоста та сьома стежки) необхідно вхопитися руками за неї. Якщо не встигли вхопитися за сітку, тоді покотитися назад по тросу до нижнього місця його провисання й залишитися висіти, поки Інструктор не допоможе Вам добратися до сітки. Категорично заборонено намагатися вхопитися за страхувальний трос і самостійно рухатися до сітки.

Потім, піднявшись небагато по сітці на гору, по черзі зняти обидва карабіни й закріплюючи їх за сітку спуститися до низу на землю (на білих сітках) або піднятися на платфрорму (на зеленій- проміжній сітці). Зійшовши з сітки на землю зняти обидва карабіни й пристебнути їх до страхувального поясу та вийти за огороджену територію й прослідувати на наступну стежку по вказівних табличках. Інструкції із проходження деяких ігрових дистанцій зазначені безпосередньо на платформах перед подоланням таких.

Дії в екстремальних ситуаціях:

Під екстремальною ситуацією розуміється зрив та зависання Відвідувача на тросі лінії страхування.

Дії Відвідувача в екстремальних ситуаціях.

В екстремальній ситуації Відвідувачу необхідно уважно дослухатись та виконувати всі вказівки інструктора.

При зриві або зависанні на тросі лінії страхування, необхідно дочекатись інструкцій Інструктора та зробити спробу повернутись до подальшого проходження маршруту. При неможливості повернення до подальшого проходження маршруту, необхідно дочекатись, доки Інструктор прийме міри по евакуації Відвідувача з дистанції.

УМОВИ КОРИСТУВАННЯ ПАРКОМ ПРИГОД

1. Справжніми умовами користування (далі: Умови) парком пригод (далі: Парк пригод) визначаються права, зобов'язання і відповідальність керівника Парком пригод ТОВ “Молодій Ліс” (реєстраційний код: 35912200) і відвідувача (далі: Клієнт) Парку пригод при проходженні Клієнтом стежок, що знаходяться в Парку пригод (далі: Стежка пригод).

2. Умови застосовуються відносно всіх Клієнтів, які користуються Стежкою пригод і підписуються особами, що досягли 18 років.

3. Для користування Стежкою пригод Клієнт повинний бути не менше 120 см. зросту (не враховуючи дитячу стежку), та вагою не більше 120 кг. Особи молодше 18 років можуть користуватися Стежкою пригод тільки з відома повнолітньої особи, що знаходиться на Стежці пригод разом з ними (причому одна повнолітня особа може супроводжувати не більш 4-х неповнолітніх), та яка зобов'язується стежити і забезпечувати, щоб особи, що знаходяться з ним, молодше 18 років належним чином виконували всі вимоги безпеки, умови та інструкції працівників Парку пригод.

4. Клієнта повідомлено про те, що при замовленні працівника ТОВ “Молодий Ліс” для проходження Стежки пригод разом з Клієнтом працівникові ТОВ “Молодий Ліс” відводиться лише направляюча роль, тому і у вказаному випадку користування Стежкою пригод відбувається під відповідальність Клієнта, в т.ч. і у вказаному випадку повнолітня особа зобов'язується забезпечити безпеку неповнолітніх осіб, що знаходяться з нею, при проходженні Стежки пригод.

5. Клієнт може користуватися Стежкою пригод тільки після отримання детальних інструкцій та захисного спорядження для безпечного користування Стежкою, від працівника ТОВ “Молодий Ліс”. До користування Стежкою пригод Клієнт повинен переконатися в тому, що вибрана Стежка пригод відповідає його фізичним можливостям, стану здоров'я й умінням.

6. При користуванні Стежкою пригод Клієнт зобов'язаний дотримувати всі вимоги безпеки, Умови та додаткові розпорядження/інструкції працівників ТОВ “Молодий Ліс”, а також покажчиків, що знаходяться на Стежці пригод, і знаків.

7. Клієнта повідомлено про те, що користування Стежкою пригод може бути небезпечним для життя і здоров'я Клієнта, якщо Клієнт в точності не дотримуватиме всіх інструкцій працівників Парку пригод, вимог безпеки і вказаних в даних умовах вимог.

8. Користування Стежкою пригод відбувається під відповідальність Клієнта, і ТОВ “Молодий Ліс” не несе відповідальності за можливий заподіяний Клієнтові збиток (в т.ч. збиток здоров'ю та майну), якщо спричинення збитку обумовлене недотриманням Клієнтом вимог безпеки, і/або Умов, і/або недбалістю Клієнта при користуванні Стежкою пригод.

9. Користування Стежкою пригод без захисного спорядження, яке повинне бути закріплене до захисного троса, заборонено і є небезпечним для життя і здоров'я.

10. Передача захисного спорядження іншій особі заборонена, і при виході із Стежки пригод захисне спорядження слід негайно повернути ТОВ “Молодий Ліс”. Клієнт зобов'язаний користуватися Стежкою пригод і захисним спорядженням дбайливо, не ламати його і не ушкоджувати іншим чином і відшкодовувати ТОВ “Молодий Ліс” будь-який збиток, заподіяний пошкодженням Стежки пригод і/або захисного спорядження в результаті недбалих або навмисних дій Клієнта.

11. Забороняється користуватися Стежкою пригод в стані сп'яніння, викликаної вживанням наркотичної або психотропної речовини або алкоголю, а також палити при користуванні Стежкою пригод і розводити вогонь на території Парку пригод.

12. ТОВ “Молодий Ліс” має право не допускати користування Стежкою пригод особою, стан і/або здібності якої, на думку співробітників ТОВ “Молодій Ліс”, не дозволяють даній особі безпечно пройти Стежку пригод.

13. Працівники ТОВ “Молодий Ліс” мають право негайно відкликати Клієнта із Стежки пригод, якщо Клієнт порушує вимоги безпеки і/або Умови, не виконує розпоряджень працівників ТОВ “Молодий Ліс”, або якщо користування Стежкою пригод, на думку працівників ТОВ “Молодий Ліс”, стало небезпечним (у разі зміни погодних умов). Клієнт також повинен негайно покинути Стежку пригод у випадку погіршення свого самопочуття.

14. Клієнт усвідомлює, що користування Парком може заподіяти пошкодження одягу й наявних у нього предметів. ТОВ “Молодий Ліс” не несе відповідальності за пропажу, пошкодження або знищення одягу і інших речей Клієнта.

15. Клієнт зобов'язується сплатити вартість користування Стежкою пригод до початку проходження Стежок пригод, відповідно до прейскуранту ТОВ “Молодий Ліс”, що діє.

16. Плата, внесена ТОВ “Молодий Ліс” за користування Стежкою пригод, повертається Клієнтові тільки в тому випадку, якщо користування Стежкою пригод не представлялося можливим за обставинами, залежними від ТОВ “Молодий Ліс”. У випадках, вказаних в п. 13 Умов, сплачені Клієнтом гроші не повертаються.

Клієнт підтверджує своїм підписом, що він ознайомився з Умовами, повністю зрозумів їх, згоден з Умовами і зобов'язується їх виконувати.

Клієнту заборонено самостійно змінювати порядок проходження маршруту.

Клієнт прибув в Парк пригод з неповнолітньою особою і своїм підписом підтверджує, що він згоден з тим, щоб неповнолітня особа користувалася Стежкою пригод, і він згоден, і зобов'язується нести за неї відповідальність відповідно до Умов користування Парком пригод.